မုတ္သုန္ေလပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျမာက္ျပန္ေလပဲျဖစ္ျဖစ္အခ်စ္စိတ္ကိုနိုးထေစတာပါပဲ။
သူ.ရဲအခ်စ္စိတ္ကိုႀကိတ္္မိွတ္ျပီးသိုသိပ္ထားရျခင္းဟာလည္းဆိပ္ကမ္းမွာ
ကပ္ထားရတဲ့ေဖာင္တစ္စီးလိုပဲေနမွာေပါ့။ေလတိုက္လို.လႈိင္းပုတ္လႈိင္းပုတ္
လို.ေဖာင္လႈပ္၊မစီးေမ်ာနိုင္တဲ့ေဖာင္ဟာဆိပ္ကမ္းမွာငုတ္တုတ္။
က်ြန္ေတာ္ဟာေလညွင္းပါ။ေရလႈိင္းပါ။ေရစီးသလိုရွင္သန္တဲ့သူပါ။
ေဖာင္တစ္စီးကိုရင္မွာပိုက္ျပီးခရီးတစ္ခုရဲ.အဆံုးကိုေရမီးအျပည့္အစံုနဲ.
သယ္ေဆာင္သြားနိုင္ပါတယ္။
Posted on 12:33 AM by garfield0031 and filed under | 0 Comments »

0 comments: