မင္းသိတ္ေနွာင္.ေနွးေနလို.
မင္းဘ၀ ယိုယြင္းပ်က္စီးသြားရတယ္.......
မင္းသိတ္အ၇င္လိုေနလို.
ကံေကာင္းမႈေတြကုန္ဆံုးရတယ္
မင္းသိတ္စဲြျမဲေနလို.
မင္းဆုပ္ကိုင္ထားတာေတြလြတ္သြားရတယ္......

Francois Villon.....
Posted on 12:37 AM by garfield0031 and filed under | 0 Comments »

0 comments: