သူရဲေကာင္းေတြဟာသူတို.ကိုသတိၱမရိွဘူးထင္မွာေသမေလာက္ေႀကာက္သလို
ေယာက္်ားေတြဟာလည္းသူတို.ကိုေယာက္်ားမပီသဘူးထင္မွာကိုအရမ္းေႀကာက္ႀကတယ္...... :p
Posted on 11:04 PM by garfield0031 and filed under | 1 Comments »

1 comments:

ထင္လင္းေအာင္ said... @ February 5, 2009 at 5:03 AM

hay, Ma , why do u know about this ?
:D