ဟိဂန္(့Higan)

ေႏြဦးရာသီႏွင့္ေဆာင္းဦးရာသီတြင္ေန.တာနွင့္ညတာညီမ်ွေသာ
တစ္ရက္စီကိုဗဟိုျပဳထားသည့္(၇)ရက္တာကာလ(၂)ခုတြင္က်င္းပ
ေလ့ရိွသည့္ဘာသာေရးပြဲေတာ္ျဖစ္သည္။"ဟိဂန္"ဆိုသည္မွာ
"တစ္ဘက္ကမ္း"ဟုအဓိပၸါယ္ရပါသည္။ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားယံုႀကည္
ႀကသည့္ နိဗၺာန္ကိုဆိုလိုပါသည္။ထိုပဲြေတာ္ကာလတြငိကြယ္လြန္သူ
ဘိုးဘြားမ်ား၏၀ိဥာဥ္မ်ားကိုပင့္ဖိတ္ျပီးဆုမြန္မ်ားေတာင္းႀကပါသည္။
မိသားစုသခၤ်ိဳင္းမ်ားသို.လည္းသြားေရာက္ျပီးအရိုအေသျပုႀကပါသည္။
Posted on 4:19 AM by garfield0031 and filed under | 0 Comments »

0 comments: